Hvad er kompetencer? Og hvordan formidler du dem bedst?


Det er en rigtig god ide, at du har et overblik over dine kompetencer. Når virksomhederne skal vurdere, om du er et godt match, er det i høj grad dem, de kigger på – fx når de læser dit CV. Endnu vigtigere handler det om, at du formår at formidle dine kompetencer således, at virksomheden forstår dem og kan se relevansen i dem. 

Så hvad er en kompetence egentlig, hvilke typer findes der, hvordan får man dem formuleret rigtigt, og hvilke kompetencer er der brug for fremadrettet? Vi giver dig svarene her.

 

ideer til kompetencer

 

Hvad er kompetencer?

Måske er du stødt på ordet før, eller også er det nyt for dig. Under alle omstændigheder er det et godt ord at have styr på, når du begiver dig ud i jobsøgningen. Det er nemlig en af de ting, som virksomhederne stiller skarpt på, når de leder efter deres nye medarbejder. Nuvel, men hvad er en kompetence så? 

Der kan opstå forvirring om, hvad forskellen på kvalifikationer og kompetencer er.

En kvalifikation er noget, du tilegner dig gennem uddannelse og oplæring. De kan forstås som din faglige viden og færdigheder, og dermed kvalificerer de dig til at udføre en bestemt arbejdsopgave etc. 

En kompetence er så din anvendelse af de kvalifikationerne, og det er dem, du skal skrive i dit CV! Du udviser en kompetence, når du formår at benytte dig af din viden i praksis ved fx at løse forskellige problemstillinger i en virksomhed. De omhandler også om dine holdninger, vurderinger og personlige træk. Disse kaldes også bløde kompetencer. 

Det er vigtigt, at du også fortæller, hvad du kan bidrage med ud fra den nævnte kompetence. Alle kan sige, at de er ambitiøse – du skal fortælle, hvordan du er det.

Det er forskelligt fra branche til branche – og virksomhederne imellem – hvilke kompetencer, der er efterspørgsel på. Ligeledes spiller samfundsudviklingen også en rolle. Det er derfor godt at have disse ting for øje, når du skal “sælge dig selv”.

 

3 typer kompetencer

Vi har fået afklaret, hvad kompetencer egentlig er. Dertil inddeler man i forskellige typer, og vi vil her fokuserer på tre: personlige, faglige og sociale. Du behøver ikke nødvendigvis at opdele dem, når du beskriver dem i dit CV. Se kategorierne som en hjælp, så du husker at få så mange relevante kompetencer med som muligt.

 

logo Hvad er personlige kompetencer?
En personlig kompetence er ud fra dine grundlæggende menneskelige egenskaber, selvindsigt, erfaringer og holdninger. De har betydning for, hvordan du formår at tackle og udføre dine arbejdsopgaver. Nogle eksempler er, om du er nysgerrig, udadvendt, analytisk, ambitiøs, selvstændig og detaljeorienteret. 

 

logo Hvad er faglige kompetencer?
En faglig kompetence er en, du har erhvervet dig via din uddannelse, arbejde eller fritidsinteresser. De skaber et grundlag for indsamle, skabe og bearbejde viden. Altså at du forstår, hvordan denne viden kan og skal bruges i en given situation. En faglig kompetence gør, at du kan udføre specialiserede opgaver på et højt niveau. Nogle eksempler er programmering, skriftlig formidling, kundeservice og projektledelse.

 

logo Hvad er sociale kompetencer?
Sociale kompetencer læner sig op ad de personlige. En social kompetence handler om at kunne indgå i og skabe sociale relationer – og at kunne drage nytte af disse relationer. Det handler om evnen til at netværke, samarbejde og kommunikere. Hertil også det at være empatisk. 

Hvis du gerne vil læse nogle eksempler på, hvordan man kan formulere en kompetence, så læs her.

 

Hvilke kompetencer er der brug for i fremtiden?

Det varierer fra branche til branche – virksomhed til virksomhed – hvilke kompetencer, der er i høj kurs for det fremtidige arbejdsmarked. Ligeledes må du acceptere stor foranderlighed, og det er derfor svært præcist at sige, hvilke du skal gå efter.

Ballisager har dog undersøgt, hvilke kompetencer virksomhederne finder mest attraktive fremadrettet. De kan hjælpe dig på vej, når du skal forsøge at udvælge og sætte ord på netop dine:

 

logo 53% vægter ‘at være forandringsparat’

logo 46% vægter ‘at arbejde selvstændigt’

logo 42% vægter ‘ at forstå den samlede forretning’

logo 40% vægter ‘at søge samarbejde’

logo 38% vægter ‘at arbejde effektivt’

logo 35% vægter ‘at dygtiggøre sig løbende’

logo 28% vægter ‘at arbejde innovativt’

logo 7% vægter ‘at have kritisk sans’

logo 2% væger ‘andet’